تاریخ های مهم

برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری استان گلستان از 17 لغایت 22 آذر 1398
برگزاری بیستمین نمایشگاه استانی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار از 17 لغایت 20 آذرماه 1398
برگزاری مراسم زنگ پژوهش استان در تاریخ 16 آذرماه 1398 در دبیرستان دوره دوم متوسطه واثقی (خیابان تختی، روبروی فرمانداری)