درباره ما

دستورالعمل برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استان ها مطابق ابلاغیه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیات و فناوری در استان ها مطابق ابلاغیه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ورئیس ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری و همچنین رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزشی وزارت کشور هر ساله در آذرماه برگزار می گردد.

هدف از برگزاری این مراسم ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری ، ارتقا جایگاه فعالان در این حوزه ، تبیین وضعیت موجود پژوهش و فناوری برای اشتغال و کارافرینی با بستر سازی جهت تعادل سازی یافته های پژوهشی و فناوری و برقراری ارتباط سازنده میان پژوهشگران و فناوران با کلیه ذینفعان و مخاطبین این دستاوردها می باشد.

در استان گلستان نیز هرساله مطابق ساختار ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری با ریاست استاندار و جانشینی ریاست دانشگاه معین استان و تشکیل اعضای شورای سیاست گزاری ستاد هفته پژوهش و فناوری جشنواره های برگزیدگان پژوهش و فناوری ، جشنواره دانش آموزی و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار برگزار می گردد.

دبیرخانه ستاد هفته پژوهش و فناوری استان گلستان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان دانشگاه معین استان برگزار می گردد.