تماس با ما

دبیرخانه ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری گلستان:
استان گلستان ، شهرستان گرگان ، خیابان شهید بهشتی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ساختمان شماره 4 ، طبقه همکف ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ، صندوق پستی 4913815739
شماره تماس: 01732242438 ، نمابر: 01732225989

کارشناس پژوهشگران برگزیده استانی: سرکار خانم مهسا دومهری-01732242439
کارشناس فناوران برگزیده استانی: سرکار خانم صدیقه وحیدی فر-01732242439
کارشناس نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استانی: جناب آقای مهندس سعیدی –01734534002